Wat?

Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Prime Impact zijn:

 • Het vergroten van de maatschappelijke kansen van jongeren en jongvolwassenen door het bevorderen van hun ontwikkeling door middel van (financiële) educatie, training en activiteiten.
 • Het bevorderen van projecten en initiatieven op het gebied van biodiversiteit.
 • Het bevorderen van projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, in het bijzonder duurzame bouw.

Projecten

Stichting Prime Impact selecteert en ondersteunt projecten en initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting. Prime Impact zorgt voor financiële middelen om deze projecten en initiatieven verder te brengen. Prime Impact verbindt initiatoren met middelen en andersom. De initiatie en uitvoering van de projecten geschiedt door partners, initiatoren, projectgroepen, professionals, experts op het betreffende domein. Prime Impact is op enige afstand betrokken bij de uitvoering en houdt vinger aan de pols ten aanzien van de effectiviteit van de projecten en de inzet van de middelen.

Het is voor eenieder mogelijk vrijblijvend een projectvoorstel in te dienen dat aansluit bij de doelstellingen van de stichting. Bij de beoordeling van de voorstellen door de stichting zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 1. In hoeverre draagt het initiatief bij aan (een van) de doelstellingen van de stichting?
 2. Hoe hoog is de benodigde financiële bijdrage en hoe wordt dit ingezet?
 3. Hoe zou je het rendement van het initiatief het beste kunnen omschrijven?
 4. Wat is de reikwijdte? Hoeveel mensen profiteren van (de effecten van) het initiatief?
 5. In hoeverre zijn de effecten zichtbaar en meetbaar?
 6. Wat zijn de effecten op langere termijn?
 7. In hoeverre draagt het initiatief bij aan maatschappelijke cohesie?
 8. Wat is het track record van de betrokkenen?

Stichting Prime Impact is in het najaar van 2021 opgericht. De website is in maart 2022 live gegaan. De stichting heeft een ANBI-status. De eerste projecten dienen nog geïnitieerd te worden. In de voorfase zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd met initiatoren van Breekjaar en Land van Ons. Beide organisaties sluiten inhoudelijk nauw aan bij de doelstellingen van de stichting. Prime Impact heeft de intentie uitgesproken met deze (en enkele andere) organisaties te willen samenwerken. Op moment van live gaan van de website zijn er nog geen concrete projecten te benoemen die door deze samenwerking zijn geïnitieerd. Op deze pagina zullen projecten worden beschreven die door Prime Impact worden ondersteund.

Downloads

De volgende downloads van Stichting Prime Impact zijn beschikbaar: