Waarom?

Dit zijn interessante tijden. Het huidige tijdsgewricht wordt gekenmerkt door transitie. Transitie vraagt om aanpassing en ontwikkeling. Om deze transitie kans van slagen te geven, is maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning nodig. Prime Impact is in het leven geroepen om een positieve bijdrage te leveren in de huidige maatschappij en met name de toekomstige generaties te ondersteunen. De gedachte is om sociale winst te genereren en dit als waarde terug te geven aan de maatschappij en de aarde. Dat is erg breed; daarom brengen we een duidelijke focus aan.

Drie pijlers

De volgende domeinen hebben onze aandacht:

  • Next Generation
  • Duurzame Bouw
  • Biodiversiteit en natuur

Next Generation

Ondersteuning van jeugd en jongvolwassenen in hun streven zich op betekeningvolle wijze te positioneren in de maatschappij. Er is zoveel dat niet of te weinig op school wordt geleerd: mindset, social skills, mentale gym, financiële educatie en persoonlijk leiderschap, bijvoorbeeld. Wie ben je, wat wil je, en welke impact heb jij op de wereld?

Duurzame Bouw

Duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Er is sprake van een structurele vraag naar woningen en een noodzaak om dit op duurzame wijze in te vullen. Door hier aan te werken, willen we bijdragen aan de leefbaarheid van de huidige en toekomstige generaties. Een fijne, gezonde en betaalbare plek om te wonen voor iedereen. Met aandacht voor natuur, milieu en community.

Biodiversiteit en natuur

Het efficiency-denken van de industrialisering leidt dikwijls tot monocultuur, vervuiling en uitputting van de aarde. Een gezonde samenleving is gebaat bij een gezonde leefomgeving. Schone natuur, frisse lucht, en een grote variëteit aan dieren en planten. Duurzame ontwikkeling van natuur en landschap vraag soms om andere, bewustere keuzes.

Prime Impact

Op deze drie domeinen willen wij een verschil maken. Op deze pijlers willen wij onze impact doen gelden. Prime Impact is de linking pin, die projecten en andere initiatieven binnen deze drie pijlers verbindt met de (financiële) middelen om dit mogelijk te maken.

Prime Impact is een initiatief van Prime Pitch Asset Management, een onderneming op het snijvlak van financiën en vastgoed, waar financieel rendement hand in hand gaat met het welzijn van bewoners. Na jaren van uitdagingen en groei van de onderneming, is inmiddels een waardevol platform ontstaan. Een platform waarbinnen een groep investeerders een aanlokkelijk rendement wordt geboden uit investeringen in vastgoed. Dit rendement is primair financieel van aard. Nu Prime Pitch met een solide track record heeft bewezen bestaansrecht te hebben en een succesvolle groei te kunnen realiseren, ontstaat de behoefte om naar meer dan alleen financieel rendement te kijken en om meer bij te dragen aan mens en maatschappij. Vanuit die behoefte is Prime Impact ontstaan.

Prime Impact wordt gefund uit de winst van Prime Pitch en uit giften van haar klanten, veelal vermogende families. Verder kan iedereen doneren aan Prime Impact die aangesproken wordt door de doelstellingen van de stichting. Hoe klein of groot uw bijdrage, alle donaties komen ten goede aan de projecten en initiatieven van de stichting. De stichting heeft een ANBI status en geen uitgaven voor overhead.